h1

Scriptie – eindresultaat

augustus 2, 2007

Hier is het eindresultaat van het onderzoek als .pdf-bestand te bekijken.
(Het concept en marketingplan bevatten vertrouwelijke informatie en zijn dus binnen deze versie weggelaten.)

De baas van NL >>

Advertenties
h1

GoogleOS

april 22, 2007

Herkansing Mediatheorie lente 2004/2005 (jaar 2))

Een 1 met daar achter 100 nullen. Dit getal wordt aangeduid met de wiskundige term Googol. In 1998 gebruiken 2 studenten een afgeleide van deze term als naam voor hun bedrijf. Google. Deze naam wordt gebruikt om het doel van het bedrijf duidelijk te maken; het organiseren van de enorme hoeveelheid informatie op het wereldwijde web. Google wil alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Eenvoudig en snel de juiste informatie op het Internet zoeken en vinden. In alles wat Google doet blijft dit het uitgangspunt. Naast de (ondertussen wereldbekende en meest gebruikte) zoekmachine heeft Google een tal van andere diensten en producten op de markt gezet. Zo zijn er onder andere de Google Toolbar, Google Earth, Google Maps, Google Print en Google Library. Allemaal producten waarin online informatie op zo’n manier georganiseerd is zodat het toegankelijk voor de gebruiker is geworden.

Het bedrijf Google met al haar mogelijke toekomstige plannen is een veelbesproken onderwerp onder zowel consumenten, ondernemers, marketeers, programmeurs, studenten, mediatheoretici en iedereen die graag op de hoogte blijft van innovatieve technologieën. De laatste jaren wordt er veel gespeculeerd over het wel of niet uitkomen van Google OS. Daarbij horen discussies over de mogelijke interface, de techniek erachter en de motieven achter dit aangenomen plan.

Emre Sokullu beschrijft in ‘GoogleOS: What to Expect’ 3 mogelijke scenario’s over de vorm waarin GoogleOS aangeboden zou kunnen worden.

Het eerste scenario gaat uit van een webbased Operating System (besturingssysteem). Dit ligt in het verlengde van producten die Google in het verleden al ontwikkeld heeft. Denk aan applicaties als Google Docs & Spreadsheets en Goole calander. En zo zijn er nog een aantal desktop-achtige producten die Google op een webbased basis aanbied.

De tweede mogelijkheid is een ‘full featured Linux distribution’. Google zou haar eigen Operating system kunnen openen en deze aanbieden als gratis download. Dit hebben ze eerder al eens met Firefox gedaan. Op deze manier zou GoogleOS een directe concurrent van Microsoft worden in plaats van een webbased vervanging voor Windows zoals in bovenstaan scenario het geval zou zijn.

Maar volgens Sokullu is de meest logische strategie voor Google het aanbieden van een ‘Lightweight Linux distro’ of BIOS. Een OS dat de computer opstart, verbinding maakt met het Internet en Firefox opent. Vanaf dat punt zal verder alles via de website’s en applicaties van Google verlopen. Het is denkbaar dat er een homepage gemaakt wordt waar Google al haar diensten aan kan bieden. Daarnaast blijven andere sites natuurlijk ook bruikbaar.

Maar het zou misschien nog verder kunnen gaan. Stel dat Google voor iedereen ook nog persoonlijk een bepaalde ruimte beschikbaar stelt op een server. Zeg 500 Gig. Iedereen kan hier zijn of haar bestanden en applicaties opslaan. Op deze manier is niemand meer gebonden aan een vaste werkplek. Op verschillende computer op verschillende plaatsen, maar ook met mobiele devices zal iedereen de bestanden kunnen openen die op dat moment nodig zijn. Programma’s zullen gratis via Internet aangeboden en gebruikt kunnen worden. Er is bijna geen computing power meer nodig. De kosten voor consumenten gaan zo steeds verder naar beneden en adverteerders zullen zich op deze manier nog meer op de juiste doelgroep kunnen toespitsen.

Maar wat zijn nu de motieven van Google om zich bezig te houden met zulke ontwikkelingen en wat zullen de gevolgen van dergelijke producten zijn? Er zijn mensen die beweren dat Google de concurrentie aan wil gaan met Microsoft. Google zelf ontkent deze speculaties. Maar wat het motief voor Google ook is, er zijn een aantal basisredenen waarom bedrijven blijven innoveren en waarom de consument dit ook verwacht. In onze cultuur heerst er een drang naar altijd betere resultaten op een makkelijkere, sneller en/of goedkopere manier te willen verkrijgen. Ook GoogleOS zal hier dus aan moeten voldoen. Hieronder zal beschreven worden hoe GoogleOS deze doelstellingen behaald en welke invloed, goed of slecht, deze kunnen hebben.

GoogleOS maakt het leven makkelijker
Doordat iedereen altijd bij zijn of haar bestanden kan komen kan er efficiënter gewerkt worden. Bestanden kunnen op deze manier ook makkelijker gedeeld worden met anderen en iedereen kan er in werken. Een voorbeeld hiervan is een groepsopdracht van studenten. Op afstand kan er samen gewerkt worden in dezelfde programma’s en bestanden. Dit kan zowel thuis, op school of in de bibliotheek zijn, zonder het meesjouwen van laptops of het steeds moeten uitwisselen van bestanden via usb-stick of cd’s om verder te kunnen.

Aan de andere kant zal er heel erg rekening gehouden moeten worden met de betrouwbaarheid van het online werken. Alles wordt een stuk kwetsbaarder. Zodra iets online staat in het beschikbaar voor iedereen. Tegenwoordig ligt de mate waarin zaken beschermd kunnen worden erg hoog. Toch zullen veel mensen hier wantrouwig tegenover blijven staan. Want er hoeft maar iets mis te gaan en privé-bestanden worden beschouwd als publiek eigendom op het Internet.

GoogleOS zal je tijd besparen
Vooral in de zakelijke wereld zal dit als een groot voordeel gezien worden. Doordat je overal kunt werken en bereikbaar bent, zal er veel tijd bespaard kunnen worden. Er zal niet meer gewacht te hoeven worden tot mensen terug zijn op de vaste werkplek.

Maar zoals Sherry Turkle al zei heb je nu misschien niet meer vrijheid omdat je kunt werken waar en wanneer het jou uitkomt maar heb je nu minder vrijheid omdat we ons steeds meer verplicht voelen te werken waar en wanneer het ons, de baas of de klanten uitkomt. Je bent op deze manier nooit klaar.

GoogleOS maakt computeren goedkoper
De consument en ondernemers krijgen de kans om gratis gebruik te maken van software waar voorheen voor betaald moest worden. Het gebruik hiervan wordt op deze manier een stuk toegankelijker. Ook de computers, laptops kunnen goedkoper worden doordat er minder kracht en geheugen van hen vereist wordt.

Maar er is ook een keerzijde. Het zal namelijk wel door iemand betaald moeten worden. Dit zal grotendeels neerkomen op de adverteerders in Google. Dit betekend dat ook deze steeds meer informatie zullen krijgen over gebruikers en steeds dichter bij de consument kunnen komen. De vraag is in hoeverre dit kan en in hoeverre dit privacyschending is. Mensen moeten bereid zijn om in ruil voor gratis software steeds meer informatie over zichzelf af te staan voor commerciële doeleinden. Google zal meer invloed krijgen op de informatie de consument wel of niet bereikt. Hiermee kunnen (in conbinatie met adverteerder) bepaalde zaken gemanipuleerd worden. Het aanbod van informatie zal minder onafhankelijk of neutraal zijn.

Dit zijn dus een aantal gevolgen die GoogleOS met zich mee zal brengen. Het leven verschuift weer een stukje verder naar de online wereld. Niet alleen zakelijk maar ook sociaal zal er nu steeds meer contact via Internet plaats vinden. Het moet nog maar blijken wanneer mensen toe zijn aan een verandering als deze. Google zal het vertrouwen moeten winnen van mensen. Mensen moeten niet het gevoel hebben gemanipuleerd te worden. Zoals in China het geval is, waar bepaalde zoekresultaten gecensureerd worden. Ook zullen veiligheid en privacy grote kwesties zijn waarmee Google rekening zal moeten houden om als een vertrouwd merk overeind te blijven staan. In ieder geval is Google ondertussen groot genoeg dat ze zelfs voor een product dat (nog) niet bestaat zonder zelf reclame te maken genoeg losmaakt onder de bevolking. Dat bewijst maar weer dat Google een sterk merk is. Of het nou voor of tegenstanders zijn, er wordt in ieder geval over ze gepraat en dat is uiteindelijk wat ieder bedrijf zou willen.

h1

Scriptie vooronderzoek – Gaming

april 12, 2007

Games in het onderwijs
http://www.make-a-game.nl >>
http://gaming.kennisnet.nl >>

h1

Scriptie vooronderzoek – Artikelen

februari 20, 2007

Media in de politieke democratie
10 2001, http://www.bestuurskunde.nl
http://www.bestuurskunde.nl/bestuurskunde/jg10/nr7/2001,10,10,7,1.php >>

Kamerleden zien pers als oorzaak van kloof met burger
02 04 2007, http://www.volkskrant.nl
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article412409.ece/Kamerleden_zien_pers_als_oorzaak_van_kloof_met_burger >>

Politieke partijen: merken en loyaliteit
2006, Brand management
http://www.loyaltyfacts.com/pages/index.asp?soort=artikel&id=176 >>

Fors meer klachten over overheid
20 03 2007, Nu.nl
http://www.nu.nl/news/1014152/10/Fors_meer_klachten_over_overheid.html >>

Kloof burger-politiek/Populisme helpt politiek niet verder – Atzo Nicolai
10 02 2007, Trouw
http://www.trouw.nl/deverdieping/podium/article625581.ece/Kloof_burger-politiek_Populisme_helpt_politiek_niet_verder_opinie >>

Inzet nieuwe media bevordert dialoog tussen burger en politiek – Vincent van Hunnik
26 06 2006, Webwereld
http://www.webwereld.nl/articles/41722/inzet-nieuwe-media-bevordert-dialoog-tussen-burger-en-politiek.html >>

De kloof tussen politiek, pers en burgers – Frank Janssen
02 06 2005, Frankwatching
http://www.frankwatching.com/archive/2005/06/02/de-kloof-tussen-politiek-pers-en-burgers >>

Plezier & politiek in de entertainment-samenleving – Liesbet van Zoonen
In: Socialisme en Democratie, jrg 59 (12), pag. 22 -30, 2002

Coolpolitics zeg je? Nooit van gehoord – Chris Aalberts
In: NRC Next, 23 08 2006, pag. 23

Burgerschap in soorten en maten – Hedwig Boerboom
In: Nieuwstribune, nr. 41, 11 10 2001

Politieke partijen worden netwerkorganisaties – Ben de Dood
In: www.emerce.nl, 04 04 2002

h1

Scriptie vooronderzoek – Boeken

februari 12, 2007

Een primaat van politiek (2001) – W.J. de Beus (.pdf) >>

Politici online: naar een verdere personalisering van de politiek? (2002) – P. van Aelst

h1

MTV – Presentatie

februari 12, 2007

http://stud.cmd.hro.nl/0757484/jaar4/mtv/presentatie.swf >>

h1

Eneco – herkansing presentatie

februari 12, 2007

http://stud.cmd.hro.nl/0757484/jaar4/eneco/presentatie.swf >>