Archive for the ‘Scriptie’ Category

h1

Scriptie – eindresultaat

augustus 2, 2007

Hier is het eindresultaat van het onderzoek als .pdf-bestand te bekijken.
(Het concept en marketingplan bevatten vertrouwelijke informatie en zijn dus binnen deze versie weggelaten.)

De baas van NL >>

Advertenties
h1

Scriptie vooronderzoek – Gaming

april 12, 2007

Games in het onderwijs
http://www.make-a-game.nl >>
http://gaming.kennisnet.nl >>

h1

Scriptie vooronderzoek – Artikelen

februari 20, 2007

Media in de politieke democratie
10 2001, http://www.bestuurskunde.nl
http://www.bestuurskunde.nl/bestuurskunde/jg10/nr7/2001,10,10,7,1.php >>

Kamerleden zien pers als oorzaak van kloof met burger
02 04 2007, http://www.volkskrant.nl
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article412409.ece/Kamerleden_zien_pers_als_oorzaak_van_kloof_met_burger >>

Politieke partijen: merken en loyaliteit
2006, Brand management
http://www.loyaltyfacts.com/pages/index.asp?soort=artikel&id=176 >>

Fors meer klachten over overheid
20 03 2007, Nu.nl
http://www.nu.nl/news/1014152/10/Fors_meer_klachten_over_overheid.html >>

Kloof burger-politiek/Populisme helpt politiek niet verder – Atzo Nicolai
10 02 2007, Trouw
http://www.trouw.nl/deverdieping/podium/article625581.ece/Kloof_burger-politiek_Populisme_helpt_politiek_niet_verder_opinie >>

Inzet nieuwe media bevordert dialoog tussen burger en politiek – Vincent van Hunnik
26 06 2006, Webwereld
http://www.webwereld.nl/articles/41722/inzet-nieuwe-media-bevordert-dialoog-tussen-burger-en-politiek.html >>

De kloof tussen politiek, pers en burgers – Frank Janssen
02 06 2005, Frankwatching
http://www.frankwatching.com/archive/2005/06/02/de-kloof-tussen-politiek-pers-en-burgers >>

Plezier & politiek in de entertainment-samenleving – Liesbet van Zoonen
In: Socialisme en Democratie, jrg 59 (12), pag. 22 -30, 2002

Coolpolitics zeg je? Nooit van gehoord – Chris Aalberts
In: NRC Next, 23 08 2006, pag. 23

Burgerschap in soorten en maten – Hedwig Boerboom
In: Nieuwstribune, nr. 41, 11 10 2001

Politieke partijen worden netwerkorganisaties – Ben de Dood
In: www.emerce.nl, 04 04 2002

h1

Scriptie vooronderzoek – Boeken

februari 12, 2007

Een primaat van politiek (2001) – W.J. de Beus (.pdf) >>

Politici online: naar een verdere personalisering van de politiek? (2002) – P. van Aelst

h1

Geen kloof tussen burger en politiek?

januari 24, 2007

 Vandaag op nu.nl:

Nicolaï: geen kloof tussen burger en politiek

Uitgegeven: 24 januari 2007 17:11

DEN HAAG – Tussen de burger en de politiek bestaat geen kloof. Dat zei minister Atzo Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing) woensdag in een debat met de Tweede Kamer. Volgens hem is er juist misschien wel te weinig afstand tussen burger en politiek.

“Wellicht werkt het wel averechts als politici denken dichter bij de burger te komen door op een skateboard te gaan staan, helemaal als ze daar voor het oog van de camera vanaf vallen”, zei de VVD-bewindsman. Hij doelde daarmee op premier Jan Peter Balkenende, die vorig jaar op deze manier onderuit ging.

Volgens Nicolaï is er wel een kloof tussen de verwachtingen die politici wekken en hetgeen wordt gerealiseerd.

h1

Scriptie vooronderzoek – Links

november 21, 2006

Verschillende rapporten, dossiers, collumns e.d. over politieke zaken.
http://www.politiek-actie.net >>

VerkiezingsAffichesVerkiezing 1918 – 2003
Virtueel museum
http://www.reclamearsenaal.nl/index.php?id=492 >>

Met behulp van het Mentality™-onderzoek heeft Motivaction speciaal voor de overheid de segmentatie Burgerschapsstijlen ontwikkeld.
http://www.motivaction.nl/104/Beleid/Burgerschapsstijlen >>

In dienst van de democratie
Het rapport van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie
http://www.minaz.nl/wallage >>

Burgerschapsstijlen en overheidscommunicatie
Socioconsult
Commissie Toekomst Overheidscommunicatie
http://www.minaz.nl/wallage/content/bijlagen/bijlage05.doc >>

VROM wil burgers meer betrekken bij het beleid en meer aansluiten bij wat de burger beweegt. Beleid dat aangrijpt op wat burgers beweegt is realistischer en effectiever. VROM heeft burgers geworven voor Burgerplatforms om mee te denken over verschillende onderwerpen.
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=16572 >>

Make a statement. Een site waar je je eigen ‘statement’ kan laten vertellen door eigen gekozen, geanimeerde poppen.
http://ungtval.hosting.mrfriday.com/en >>

GeenStijl zal in 2007 meedoen aan de tweede kamer verkiezingen.
http://www.geenstijl.nl/paginas/wereldheerschappij.html >>

Professionals

http://www.kokswijk.nl >>
http://www.chrisaalberts.nl >>
http://users.fmg.uva.nl/lvanzoonen >>
http://www.p-h-a-frissen.nl >>
http://www.claesdevreese.com >>
http://www.rheingold.com >>

.doc

Burgerparticipatie zonder verantwoordelijkheid (2005) – J. Edelenbos, H.L. Klaassen, L. Schaap
rapport_xburgerparticipatie_zonder_verantwoordelijkheidx.doc >>

.pdf

Medialogica (RMO, advies 26, incl. bijlagen,)
Over het krachtenverd tussen burgers, media en politiek (bijlage 5: Alleen kijken (2003) – D. Graas)
http://www.adviesorgaan-rmo.nl/downloads/advies/RMOadvies26_met_bijlagen.pdf

Blogocratie (2005) – Jeroen Steeman
Hoe weblogs burgers weer bij de politiek betrekken
http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2006-0324-081321/blogocratie.pdf >>

Digitaal politiek cafe – C. Hagemann
Een analyse van on line-discussielijsten van D66 en GroenLinks.
http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/jb-dnpp/jb2001/hageman.pdf >>

Kopspijkers als politiek amusement voor jongeren (2004) – Chris Aalberts
http://www.politologischinstituut.be/PE2004/documents/5Aalberts.pdf >>

Pers, provincie & politiek cynisme (Scriptie, 2005) – Geraldine A. M. Huiskens
De invloed van de media op de relatie tussen burgers & de provincie Zuid-Holland
https://ep.eur.nl/scripties/bitstream/2105/3801/1/Pers%2C+Provincie+en+Poltiek+Cynisme.pdf >>

Ict in de sociale sector, een agenda voor de toekomst – H. van Lieshout, L. Hesemans, J. v.d. Maarel
http://www.fontys.nl/b/439/Bijlage/67/2002ICTsocialesector.pdf >>

Burgers aan bod
Elektronische overheidsdienstverlening in het perspectief van de vraagzijde
http://www.minbzk.nl/contents/pages/10072/dialogic-burgersaanbod-definitief.pdf >>

De digitale kloof wordt dieper (2003) – Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk
http://www.gw.utwente.nl/vandijk/research/digital_divide/Digital_Divide_overigen/digitale_kloof_wordt_dieper_va.pdf >>

Van kloof naar klik (2005) – Steven de jong
brr_rapport.pdf >>

Het fenomeen Fortuyn, de revolte verklaard – J.E. Ellemers
Ellemers.pdf >>

h1

Notities

november 21, 2006

– De ontwikkeling  van communicatieuitingen binnen de politiek> 15 11 06, Ned 2, Nederland kiest